Вызначэнне прыналежнасці да грамадзянства Рэспублікі Беларусь   

Прыналежнасць асобы да грамадзянства Рэспублікі Беларусь можа быць пацверджана:

 • пашпартам грамадзяніна Рэспублікі Беларусь
 • дыпламатычным пашпартам грамадзяніна Рэспублікі Беларусь
 • службовым пашпартам грамадзяніна Рэспублікі Беларусь
 • іншымі дакументамі, якія змяшчаюць указанне на грамадзянства Рэспублікі Беларусь.


Пры адсутнасці ў асобы дакумента, які пацвярджае прыналежнасць да грамадзянства Рэспублікі Беларусь, узнікненні сумненняў у сапраўднасці або абгрунтаванасці выдачы такога дакумента, а таксама пры абставінах, якія дазваляюць меркаваць наяўнасць або адсутнасць у асобы грамадзянства Рэспублікі Беларусь, органы дыпламатычная службы праводзяць праверку прыналежнасці гэтай асобы да грамадзянства Рэспублікі Беларусь.

Пры правядзенні праверкі прыналежнасці да грамадзянства Рэспублікі Беларусь па асабістой заяве, якая складзена ў адвольнай форме, заяўнікам у органы дыпламатычнай службы прадстаўляюцца наступныя дакументы і (або) матэрыялы:

 • чатыры каляровыя фотаздымкі заяўніка, якія адпавядаюць яго ўзросту, памерам 30 x 40 мм;
 • аўтабіяграфія;
 • дакумент для выезду за мяжу заяўніка (старонкі, якія змяшчаюць звесткі пра прозвішча, ўласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), дату і месца нараджэння, грамадзянства (і іх копія));
 • пасведчанне на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь заяўніка (старонкі, якія змяшчаюць звесткі пра прозвішча, ўласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), грамадзянства (і іх копія));
 • пасведчанне аб нараджэнні заяўніка або іншы дакумент, які пацвярджае факт нараджэння (і яго копія);
 • пасведчанне (пасведчанні) аб заключэнні (скасаванні) шлюбу (шлюбаў) заяўнікам або iншыя дакументы, якія пацвярджаюць факты заключэння (скасавання) ім шлюбу (шлюбаў) (і яго (іх) копія);
 • дакумент кампетэнтнага органа замежнай дзяржавы, які пацвярджае дату і падставы набыцця грамадзянства гэтай дзяржавы (пры яго наяўнасці);
 • дакументы і (або) матэрыялы, якія пацвярджаюць абставіны, з якімі звязваецца прыналежнасць асобы да грамадзянства Рэспублікі Беларусь (калі такія мелі месца);


пражыванне, навучанне альбо працаўладкаванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на 12 лістапада 1991 г. і (або) да і пасля названай даты;

знаходжанне або часовая адсутнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь асобы ва ўзросце да 18 гадоў на 12 лістапада 1991 г. і (або) да і пасля названай даты сумесна з бацькамі, ўсынавіцелямі (ўдачарыцелямі) або адзіным з бацькоў, усынавіцелем (удачарыцелем). 

знаходжанне на воінскім уліку на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на 12 лістапада 1991 г.;

часовае знаходжанне за межамі Рэспублікі Беларусь на 12 лістапада 1991 г. у сувязі з прызывам на сапраўдную тэрміновую ваенную службу або заклікам афіцэраў запасу на сапраўдную ваенную службу на тэрмін да трох гадоў;

часовая адсутнасць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на 12 лістапада 1991 г., звязаная з працоўнымі, службовымі адносінамі альбо навучаннем, лячэннем, кірункам на працу за мяжу, асуджэннем;

праходжанне воінскай службы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і (або) за яе межамі, службы ў паліцыі, органах бяспекі, юстыцыі або іншых дзяржаўных органах замежных дзяржаў на 12 лістапада 1991 г .;

праходжанне воінскай службы, службы ў паліцыі, органах бяспекі, юстыцыі або іншых дзяржаўных органах замежных дзяржаў за межамі Рэспублікі Беларусь пасля 12 лістапада 1991 г .;

знаходжанне на выхаванні ў дзяржаўных дзіцячых установах альбо ў апекуноў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь на 12 лістапада 1991 г .;

 • дакумент, які пацвярджае ўнясенне консульскага збору. Парадак выплаты консульскага збору неабходна ўдакладняць у замежнай установе па месцы звароту.


Заяўнікам могуць быць таксама прадстаўлены іншыя дакументы і (або) матэрыялы, якія дазваляюць пацвердзіць альбо абвергнуць яго прыналежнасць да грамадзянства Рэспублікі Беларусь (і іх копія).

Прадстаўляюцца разам з заявай дакументы, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апастылю, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам, у тым ліку міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, якія складзены на замежнай мове, павінны суправаджацца перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь. Правільнасць перакладу і сапраўднасць подпісу перакладчыка павінны быць засведчаны натарыусам альбо асобай, упаўнаважанай на здзяйсненне натарыяльных дзеянняў.

Праверка прыналежнасці асобы да грамадзянства Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца ў межах тэрміну, неабходнага для дакладнага ўстанаўлення наяўнасці абставін, з якімі заканадаўства звязвае прыналежнасць да грамадзянства Рэспублікі Беларусь, які не перавышае шасці месяцаў з дня паступлення заявы.

У выпадку неабходнасці атрымання інфармацыі з кампетэнтных органаў замежнай дзяржавы (замежных дзяржаў) тэрмін правядзення праверкі прыналежнасці да грамадзянства Рэспублікі Беларусь можа быць прадоўжаны да аднаго года.
 

Версія для друку